Vì sao Thái Lan làm được chương trình “30 Baht điều trị cho tất cả các bệnh”

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode