Những khó khăn khi chuyển văn phòng và giải pháp cho mọi vấn đề

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode