Lixibox khẳng định “thương hiệu” trước làn sóng bóc phốt “lừa đảo, bán hàng trôi nổi”

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode