Khách hàng ủng hộ Lixibox mở cửa hàng mới, đập tan tin đồn hàng giả

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode