Không phải Bangkok, nơi này cũng đáng ‘đồng tiền bát gạo’ khi đến Thái Lan

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode