Thái Lan áp dụng đăng ký SIM bằng công nghệ vân tay

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode