7 cách tối ưu hóa tốc độ tải trang website WordPress có thể bạn chưa biết

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode