Chương trình Việt Nam Digital 4.0 – Thành công đến từ sự lan tỏa cộng đồng

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> E-Commerce -> Promo Popup). We suggest you create a static block and put it here using shortcode